English below.                                                                                                                          Kreativiteten er på min mors side hvor der er flere kunstnere nu og tilbage i tiden. Jeg har altid tegnet og malet så langt jeg husker tilbage.                                                                Som ung blev jeg optaget på designskolen (kunst) og fuldførte 4 år senere.                            Derefter har jeg arbejdet for flere kendte danske virksomheder, magasiner og ugeblade på Free-lance bacis.                                                                                                                      Sideløbende underviste jeg på Designskolen i en del år.                                                      Der har også været et meget spændende designprojekt i Bolivia, hvor jeg besøgte flere fabrikker. Målet var at finde de mest velegnede til en produktion til det tyske markede. Det medførte en del rejser til Bolivia og et videre samarbejde med nogle af de Bolivianske virksomheder.                                                                                                                               I en del år havde jeg en butik med brugskunst, hvor jeg bl.a. solgte mine egne fotocollager.

Jeg har altid arbejdet med design, form og farver og været i gang med mange opgaver.

Men, på trods af det, har jeg altid brændende ønsket mig at kunne bruge al min tid på kunsten.                                                                                                                                    Jeg arbejder meget med digital kunst, som giver kreative muligheder, der ikke er muligt ved at male på et lærred. Jeg arbejder også med maleri/collage i acryl på lærred.                        Inspiration: Mange arbejds år som designer med utallige rejser til Milano, Firence og Paris.  Begejstring for de fantastiske værker af de gamle mestre i malerkunsten, hvor jeg bruger elementer i collagerne, som herved fremtræder i en anden billedkomposition som smukke drømmeagtige figurer.                                                                                                                  Mine fotocollager på lærred, er næsten alle unika (kun 1 print af hver). De bliver lavet professionelt hos en underleverandør som gicleé print på lærred.                                       De er UV behandlet og farvebestandige.                                                                            Tusind tak for interessen.                                                                                                      Med venlig hilsen Käthe FogThe creativity is on my mother's side where there are several artists now and back in the day. I have always drawn and painted as far back as I can remember. As a young woman, I was admitted to the design school (art) and graduated 4 years later. After that, I have worked for several well-known Danish companies, magazines and weeklies on Free-lance bacis.                                                                                                                                      At the same time, I taught at the School of Design for a number of years.                      There has also been a very exciting design project in Bolivia, where I visited several factories. The goal was to find the most suitable ones for a production for the German market.                                                                                                                                This led to a number of trips to Bolivia and further collaboration with some of the Bolivian companies.                                                                                                                            For a number of years I had a shop with applied art, where I, among other things, sold my own photo collages.                                                                                                                  I have always worked with design, form and colors and have been involved in many tasks. But, despite that, I've always wanted to devote all my time to art.                                          I work a lot with digital art, which offers creative possibilities that are not possible by painting on a canvas. I also work with painting/collage in acrylic on canvas.                  Inspiration: Many years of work as a designer with countless trips to Milan, Florence and Paris.                                                                                                                        Enthusiasm for the fantastic works of the old masters in the art of painting, where I use elements in the collages, which appear in another image composition as beautiful dreamlike figures.                                                                                                                  My photo collages on canvas are almost all unique (only 1 print of each). They are made professionally by a subcontractor as a giclée print on canvas.They are UV treated and color resistant.                                                                                                                          Thank you very much for your interest.                                                                      Sincerely, Käthe Fog